Vaccinatie voor professionals

Na de woonzorgcentra komen het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerstelijn aan de beurt. De exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins.

Criteria beroepsgroepen

De 'eerste lijn' is een heel breed begrip waar heel veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen. De voorbije weken heeft Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor COVID-19-vaccinatie. Daarbij werden deze criteria gehanteerd:

 • Kans en frequentie van professionele hoogrisicocontacten
 • Impact van het beroep op het verminderen van ziektelast en overlijdens door COVID-19
 • Impact van het beroep op andere ziektelast en overlijdens
 • De impact op de continuïtiet van de zorg en het maatschappelijke leven
 • De bijdrage van het beroep aan de toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren

Prioriteiten binnen de eerste lijn

Op basis van bovenstaande criteria werden deze doelgroepen geselecteerd om eerst uit te nodigen voor vaccinatie:

 • Huisartsen
 • Bepaalde specialisten buiten ziekenhuizen die fysieke patiëntencontacten hebben met een hoger risico (ORL, pneumo en pediatrie)
 • Thuisverpleging
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten
 • Verzorgend personeel van diensten voor gezinszorg
 • Huisbezoekers lokale initiatieven
 • Personeel test- en triagecentra
 • Personeel wachtposten
 • Personeel vaccinatiecentra
 • Medewerkers zorginspectie en mobiele teams die naar uitbraken gaan

Andere beroepsgroepen zullen worden gevaccineerd in een latere fase.