Zijn de vaccins veilig?

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) keurt vaccins alleen goed als ze veilig zijn, goed werken en de juiste kwaliteit hebben. Elk lot vaccins wordt ook voortdurend gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het veilig en doeltreffend blijft. 

Zijn de coronavaccins van AstraZeneca en Johnsen&Johnsen veilig?

Naar aanleiding van een aantal meldingen van bloedstollingsstoornissen na vaccinatie,  hebben de ministers bevoegd voor Volksgezondheid beslist om het AstraZeneca-vaccin en het Johnsen&Johnsen-vaccin toe te dienen vanaf de leeftijd van 41 jaar. 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft een grondige doorlichting gedaan van de gemelde gevallen in heel Europa. De conclusies blijven dat de vaccins veilig en goed werkend zijn. De voordelen van vaccinatie wegen ruim op tegen de mogelijke risico’s van zeer zeldzame bijwerkingen. 

Het EMA en zijn Veiligheidscomité (PRAC) vestigen de aandacht op een beperkt aantal meldingen over zeer zeldzame nevenwerkingen (combinatie van een verlaagd aantal bloedplaatjes met ernstige tromboses) tot 14 dagen na de toediening van het AstraZeneca-vaccin en het Johnsen&Johnsen-vaccin, en dit vooral bij jongere mensen.

Het EMA vraagt dat mensen die het vaccin hebben gekregen onmiddellijk medische hulp inroepen als ze symptomen ontwikkelen van deze zeldzame nevenwerkingen. Een snelle reactie kan immers helpen bij het herstel en kan complicaties voorkomen.

Symptomen:

  • Kortademigheid
  • Pijn op de borst
  • Aanhoudende buikpijn
  • Zwelling van een been
  • Hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie
  • Kleine rode plekken, niet enkel bij de injectieplaats

Het Europees Geneesmiddelenagentschap blijft dit ook verder onderzoeken, maar is van oordeel dat de voordelen van vaccinatie momenteel veel groter zijn dan de mogelijke risico's. Het vaccin beschermt tegen zware ziekte door COVID-19, een risico dat vele malen groter is dan de risico’s op ernstige bijwerkingen door vaccinatie. België volgt de aanbeveling van het EMA en zet de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin en het Johnsen&Johnsen-vaccin verder.